چانه‌زنی «اوپک پلاس» برای تقسیم بازار نفت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ تیر ۱۳۹۸

تهران – ایرنا – اعضای اوپک و شماری دیگر از کشورهای تولیدکننده نفت امروز در وین پایتخت اتریش تشکیل جلسه می‌دهند تا از میان دیدگاه‌های متضاد در خصوص میزان تولید و عرضه نفت یکی را برگزینند

منابع خبر
چانه‌زنی «اوپک پلاس» برای تقسیم بازار نفت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۹ تیر ۱۳۹۸