سایت دم خروس هم می آید !

سایت دم خروس هم می آید !
خدمت
جهان نیوز -

شفاف : ظرف روزهای آینده سایتی با نام « دم خروس » از سوی برخی هواداران میرحسین موسوی نامزد انتخابات سابق ریاست جمهوری آغاز به کار می کند . هنوز از علت انتخاب این اسم ، مشی آن و دست اندرکاران این سایت خبری منتشر نشده است . اما اینکه سایتی از سوی گروه های سیاسی با نام « دم خروس » منتشر شود نیز در نوع خود کم سابقه است . در همین حال برخی معتقدند ممکن است این سایت توسط حامیان اصلاح طلب موسوی در خارج از کشور راه اندازی شود و حاوی برخی ادعاهای این گروه های سیاسی باشد

منابع خبر
سایت دم خروس هم می آید ! خدمت -
سایت دم خروس هم می آید ! شفاف -
سایت دم خروس هم می آید ! جهان نیوز -