انتصاب ها در نفت بدون وزیر ادامه دارد، خبرآنلاین

گویا -

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس طی حکمی، محمد اسماعیل احمدی را به عنوان جانشین مدیر امور مالی شرکت نفت و گاز پارس منصوب کرد. همچنین سید شمس الدین مومنی، جانشین مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در طرح های ویژه، طی احکامی جداگانه سرپرست طرح های نیروگاهی و جانشین سرپرست طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی را منصوب کرد. در این احکام که به امضای "سید شمس الدین مومنی"، جانشین مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس رسیده است، توسلی پور به عنوان سرپرست طرح های نیروگاهی و مهندس کرمی مقدم به عنوان جانشین سرپرست طرح توسعه لایه نفتی این میدان مشترک معرفی شدند. گفتنی است در حکم جانشین سرپرست طرح لایه نفتی از زحمات مهندس محسن سلیمانی فر در طول مدت تصدی سرپرستی این طرح ، قدردانی شده است

منابع خبر
انتصاب ها در نفت بدون وزیر ادامه دارد، خبرآنلاین گویا -
انتصاب ها در نفت بدون وزیر ادامه دارد خبر آنلاین -
انتصاب ها در نفت بدون وزیر ادامه دارد جهان نیوز -
انتصاب ها در نفت بدون وزیر ادامه دارد شفاف -