باشگاه استقلال خوزستان محکوم به پرداخت بدهی بازیکن سابقش شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

اهواز - ایرنا - شکایت بازیکن سابق استقلال خوزستان موجب شد این باشگاه محکوم به پرداخت بدهی این بازیکن شود

منابع خبر
باشگاه استقلال خوزستان محکوم به پرداخت بدهی بازیکن سابقش شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -