ابلاغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار توسعه اشتغال روستایی به بانک‌ها

ابلاغ 10 هزار میلیارد تومان اعتبار توسعه اشتغال روستایی به بانک‌ها
خبرگزاری فارس
عصر اعتبار - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

عصر اعتبار- بانک مرکزی در نشست توسعه اشتغال فراگیر متعهد شده است تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را در اختیار طرح ملی توسعه اشتغال روستایی قرار دهد که به گفته وزیر کار نیمی از آن ابلاغ شده است

منابع خبر