وقتی اتومبیل پارک شده بدون راننده در بزرگراه شروع به حرکت می کند!

هایده مغیثی ازنظراتی که خواهان تخفیف بحران در نظام هستند، انتقاد می کند واین به نشانه تلاش در جهت ایجاد شکاف دربالا و تشدید بحران در جامعه است. مغیثی در نقد نظریه نوشین احمدی خراسانی مبنی بر نقش جنبش زنان در"پر کردن شکاف میان دولت و ملت" از تلاش در جهت تخفیف بحران در نظام، انتقاد می کند.
اخبار روز
گویا - ۱۸ مهر ۱۳۹۳

دیدنیها >> وقتی اتومبیل پارک شده بدون راننده در بزرگراه شروع به حرکت می کند! »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

منابع خبر