برنامه‌های عملیاتی طرح تحول قضایی کشور ابلاغ شد

خبرگزاری میزان - ۹ تیر ۱۳۹۸

با تصویب طرح تحول قوه قضاییه و واگذاری مسئولیت ابلاغ، نظارت وگزارش پیشرفت اجرای برنامه به معاونت راهبردی، برنامه‌های عملیاتی تحول قضایی توسط معاونت راهبردی به واحد‌های ستادی قوه قضاییه ابلاغ شد

منابع خبر