این‎زن‎تنورنانوایی‎راروشن‎نگه‎داشت+تصاویر

این‎زن‎تنورنانوایی‎راروشن‎نگه‎داشت+تصاویر
فردا
فردا - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

مهر: دست‌هایش بوی زندگی می‌دهند؛ بوی نان؛ بوی تمام سال‌هایی که در غیاب همسرش چراغ این نانوایی را روشن نگه داشته است. خانم «طیبان» نانوای محله ای است که سال‌ها پیش همسرش کنار تنور آن عرق می‌ریخته تا محله‌ای که آن زمان به شلوغی امروز نبوده، بی نان نماند. ۱۷ سال پیش نانوای محله می‌میرد؛ اما نانوایی‌اش نه. مردم سال‌هاست این نانوایی سنگکی را به اسم خانم «طیبان» می‌شناسند.

منابع خبر