فراخوان ۴۹ سازمان حقوق بشری برای دعوت به گردهمایی خیابانی در شهرهای مختلف جهان در همبستگی با نسرین ستوده و دفاع از “حق کار”

وظیفه جلوگیری از عقب نشینی آینده، همچنین بر عهده چپ خارج از سیریزا نیز می باشد. چپی که هنوز هم قدرت قابل ملاحظه ای در یونان دارد. این چپ میتواند دولت را با طرح مطالبه در مورد دستمزد، حق بازنشستگی، آموزش و بهداشت و همچنین با عملا نشان دادن اینکه غیراز کاپیتولاسیون، گزینه دیگری هم برای برخورد با بدهکاران وجود دارد، به چالش بگیرد
اخبار روز
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۲ اسفند ۱۳۹۳

در بخشی از اطلاعیه کارزار پشتیبانی از نسرین ستوده و «حق کار، حق دگراندیشان» که به خبرنامه ملّی ایرانیان رسیده، آمده است: ما از افراد، نهادهای مدنی، حقوق بشری و سیاسی در همه کشورها دعوت می‌کنیم به کارزار پشتیبانی از نسرین ستوده و «حق کار، حق دگراندیشان» بپیوندند. ما «کارزار پشتیبانی از نسرین ستوده و…

منابع خبر