اشک‌های مادر آمریکایی پسرش را به زندگی بازگرداند +عکس

فردا -

زن مهربان وقتی درخواست یک مادر را مبنی بر دریافت کلیه برای پسرش دید در اقدامی نیکوکارانه کلیه خود را اهدا کرد

منابع خبر
اشک‌های مادر آمریکایی پسرش را به زندگی بازگرداند +عکس فردا -