آخرین خبرها از پرداخت مرحله پایانی سود سهام عدالت

فردا -

مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۳۹۶ مربوط به مشمولان کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان از روز شنبه ۲۱ اردیبهشت آغاز می‌شود

منابع خبر
آخرین خبرها از پرداخت مرحله پایانی سود سهام عدالت فردا -