آغاز به کار اولین کنگره ۱۷ هزار شهید ترور کشور

کنگره ملی 17 هزار شهید ترور

تابناک
خبرگزاری فارس - ۹ شهریور ۱۳۹۲

کنگره ۱۷۰۰۰ شهید ترور با حضور مسئولین کشوری در تهران برگزار شد.

منابع خبر
کنگره ۱۷۰۰۰ شهید ترور جهان نیوز - ۹ شهریور ۱۳۹۲
کنگره ملی ۱۷ هزار شهید ترور تابناک - ۹ شهریور ۱۳۹۲