۷مصوبه احمدی‌نژاد مغایر قانون اعلام شد

جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

لاریجانی در نامه‌هایی به روحانی ۷ مصوبه دولت احمدی‌نژاد در سال‌های۹۰، ۹۱ و ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد.

منابع خبر
۷مصوبه احمدی‌نژاد مغایر قانون اعلام شد جهان نیوز - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲