تساوی ارزشمند تیم پانیونیوس درحضور شجاعی و انصاری فرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ آبان ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - تیم فوتبال پانیونیوس در حضور لژیونرهای ایرانی خود مقابل تیم قدرتمند آ.ا.ک آتن به تساوی ارزشمند خارج از خانه دست یافت.

منابع خبر
تساوی ارزشمند تیم پانیونیوس درحضور شجاعی و انصاری فرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ آبان ۱۳۹۵
پس از تساوی پانیونیوس برابر آک آتن فوتبالی‌ترین - ۱ آبان ۱۳۹۵
تساوی پانیونیوس در حضور انصاری فرد و شجاعی باشگاه خبرنگاران - ۱ آبان ۱۳۹۵