خودکشی دومین عامل مرگ و میر در میان دانشجویان آمریکایی

خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل

آمار‌ها نشان می‌دهد که خودکشی در میان دانشجویان آمریکایی دومین عامل مرگ و میر به شمار می‌آید و از دهه ۵۰ روندی رو به رشد داشته است

منابع خبر