هوش مالی یا هوش اقتصادی چیست؟ چگونه آن را تقویت کنیم؟

پندار -

برترین‌ها: شاید برای شما هم پیش آمده که گاهی از خود بپرسید چرا بعضی‌ها آنقدر خوب پول در‌می‌آورند و هر روز ثروتمندتر از روز گذشته می‌شوند. باید بگوییم این افراد دارای هوش مالی یا هوش پولی هستند و با این ویژگی نه تنها پولشان را از دست نمی‌دهند، بلکه هر روز پول بیشتری به دست می‌آورند. هوش مالی توانایی مدیریت مسائل مالی است. در این مطلب تعریف هوش مالی و روش‌های مهم را برای تقویت و افزایش[...]

The post هوش مالی یا هوش اقتصادی چیست؟ چگونه آن را تقویت کنیم؟ appeared first on پندار.

منابع خبر
هوش مالی یا هوش اقتصادی چیست؟ چگونه آن را تقویت کنیم؟ پندار -