باید مانع از رشد اندیشه‌های فرقه‌ای شویم

ایلنا -

نماینده تهران اقدام دولت در عزل وزیر اطلاعات را برای همه دارای ابهام دانست و افزود: این اقدام رئیس‌جمهور این شائبه را ایجاد کرد که حتی اگر کسی در راستای ولایت باشد اما از او تبعیت نکند، ناگزیر از اخراج از کابینه است. علیرضا محجوب نماینده تهران با ابراز تاسف از تصمیمات اخیر دولت در عزل برخی وزرا در روزهای پایانی عمر دولت نهم، افزود: یک بار می‌گفتند کسانی که پس از انتخابات به خیابان‌ها آمده‌اند حامی ولایت نبوده‌اند حالا چه شده وزرایی که حامی ولایت هستند را از دولت عزل می‌کنند و یا ناگزیر به استعفا می‌شوند؟ وی در گفت‌وگو با خبرنگارایلنا با بیان اینکه عزل ناگهانی این وزرا هیچ دلیل کاری نداشته است، ادامه داد: حتی اگر چنین دلایلی وجود داشت باید این چند روز را صبر می‌کردند تا عمر دولت به پایان برسد. محجوب اقدام دولت در عزل وزیر اطلاعات را برای همه دارای ابهام دانست و افزود: این اقدام رئیس‌جمهور این شائبه را ایجاد کرد که حتی اگر کسی در راستای ولایت باشد اما از او تبعیت نکند، ناگزیر از اخراج از کابینه است. این عضو فراکسیون خط امام (ره) خاطر نشان کرد: تبعیت از مشی دولت به عنوان یک مشی فرقه‌ای، اساس کار دولت شده است که باید نسبت به آن تفکر کرده و مانع از رشد اندیشه‌های فرقه‌ای شویم. به گفته وی همانطور که شهروندان در ابراز عقیده و نظر خود آزاد هستند، این آزادی نیز باید برای وزرا بیش از همه مطرح باشد و وزرا بتوانند در بیان نظراتشان در جلسات هیات دولت آزادانه سخن بگویند نه اینکه اگر عقایدشان مورد پسند رئیس دولت نبود، عزل شوند.

"این عضو فراکسیون خط امام (ره) خاطر نشان کرد: تبعیت از مشی دولت به عنوان یک مشی فرقه‌ای، اساس کار دولت شده است که باید نسبت به آن تفکر کرده و مانع از رشد اندیشه‌های فرقه‌ای شویم"محجوب از تردید به وجود آمده در ذهن نمایندگان خبر داد که بر اساس آن تصور می‌شود اگر عقاید یک وزیر قابل تحمل نباشد، دولت چگونه می‌خواهد عقایددیگران را تحمل کند. وی افزود: فرض کنید که مطالب ابراز شده از سوی وزیر اطلاعات برخلاف نظر رئیس‌جمهور بوده باشد آیا به صلاح است که کشور را با چنین تصمیم شتاب‌زده‌ای دچار بحران کنیم؟ پایان پیام

منابع خبر
باید مانع از رشد اندیشه‌های فرقه‌ای شویم ایلنا -