اقدام برای بازگرداندن اموال خارج از کشور امیرمنصور آریا

برای بازگرداندن اموال خارج از کشور «امیرمنصور آریا» اقدام شده است
خبرنامه ملی ایرانیان
همشهری - ۴ دی ۱۳۹۰

همشهری آنلاین: سخنگوی قوه قضاییه گفت: اموال شرکت‌های خارج از کشور وابسته به گروه امیرمنصور آریا شناسایی شده و برای بازگرداندن آنها به کشور از طریق پلیس اینترپل اقدام کرده‌ایم

منابع خبر