آلبوم عکس: محرم در افغانستان

آلبوم عکس: محرم در افغانستان
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی -

این عکس‌ها را تعدادی از شهروندان افغان از مراسم عاشورا و تاسوعا در این کشور برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده‌اند

منابع خبر
آلبوم عکس: محرم در افغانستان بی بی سی فارسی -