ورود پهپاد از لبنان به فلسطین اشغالی

جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از ورود یک پهپاد از لبنان به فلسطین اشغالی خبر دادند

منابع خبر
ورود پهپاد از لبنان به فلسطین اشغالی جهان نیوز - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸