سقوط قیمتها در ۵ بازار بزرگ ایران

جهان نیوز - ۶ تیر ۱۳۹۲

۵ بازار بزرگ خودرو، مسکن، آهن آلات، اجناس الکتریکی، موبایل و کامپیوتر متأثر ازکاهش نرخ ارز سقوط کرد.

منابع خبر
سقوط قیمتها در ۵ بازار بزرگ ایران جهان نیوز - ۶ تیر ۱۳۹۲
کاهش قیمتها در ۵ بازار بزرگ ایران ندای سبز آزادی - ۶ تیر ۱۳۹۲