رئیس پارلمان اروپا از احتمال وقوع جنگ در اروپا خبر داد

احتمال وقوع جنگ در اروپا
تابناک
صدای آلمان - ۱ فروردین ۱۳۹۳

مارتین شولتش، رئیس پارلمان اروپا با اشاره به ادامه بحران اوکراین ‌گفت که وقوع جنگ در اروپا را محتمل می‌داند. وی از کشورهای اروپایی خواست تا به مردم خود درباره هزینه‌های احتمالی توضیح دهند

منابع خبر
احتمال وقوع جنگ در اروپا تابناک - ۱ فروردین ۱۳۹۳
احتمال وقوع جنگ در اروپا فردا - ۱ فروردین ۱۳۹۳