سه وزیر پیشنهادی روحانی رای نیاوردند

سه نفری که رأی اعتماد نگرفتند (عکس)
عصر ایران
بی بی سی فارسی -

حالا آقای روحانی باید برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و ورزش وزرای جدیدی به مجلس پیشنهاد کند. قبل از رای گیری آقای روحانی پشت میکروفن رفت و از وزرای پیشنهادی اش دفاع کرد

منابع خبر
سه وزیر پیشنهادی روحانی رای نیاوردند بی بی سی فارسی -
سه نفری که رأی اعتماد نگرفتند (عکس) عصر ایران -
سه وزیر پیشنهادی روحانی رأی اعتماد نگرفتند گویا -
سه وزیر پیشنهادی روحانی رای اعتماد نگرفتند صدای آلمان -
سه وزیر روحانی رای اعتماد نگرفتند فردا -