درخواست پناهجوی ایرانی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان جزیره مانوس رد شد

بنا به وضعیت بسیار شکننده ای که به علت سیاستهای جنگ طلبانه کیم وترامپ در چند ماه گذشته، شبه جزیره کره با آن روبرو است مردم کره جنوبی با شعارهای «نه به جنگ»« نه به ترامپ »،«ما خواهان آرامش و صلح هستیم » دست به تظاهرات وسیعی زدند.آنها ضمن مقابله با نیروهای پلیسی و سرکوبگران،باصدایی رسا اعلام نمودند نباید به سرمایه دارن و دولتهای مدافع آن‌ها اجازه داد تا جنگی دیگر بر مردم کره تحمیل نمایند.
اخبار روز
رادیو زمانه -

۶۰۰ پناهجوی اردوگاهی در جزیره مانوس از آب و برق و غذا محرومند، درخواست بهروز بوچانی، روزنامه‌نگار و پناهجوی ایرانی برای رسیدگی به این وضعیت نتیجه نداد.

منابع خبر