فتنه، بصیرت و تشیع لندنی، مجتبی واحدی

گویا - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

فتنه، بصیرت و تشیع لندنی، مجتبی واحدی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » اتهام ترویج یک گفتمان شیعی از لندن در حالی مطرح می شود که در سی وهفت سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رسانه هایی که از غرب به ویژه از لندن برای ایران وایرانیان برنامه سازی می کنند هیچگاه به اندازه ماههای اخیر برای گفتمان سیاسی خامنه ای تبلیغ و ترویج نکرده اند. این تبلیعات آنقدر گسترده است که بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور، شرایط کنونی و رابطه رسانه های غربی - از جمله برخی رسانه ای مستقر در لندن - با خامنه ای را مشابه رابطه آنها با آیت اله خمینی در سال پنجاه و هفت می دانند

منابع خبر