تا سال ۲۰۲۰ همه مردم جهان به اینترنت وصل می‌شوند

20:40 - تا سال 2020 همه مردم جهان به اینترنت وصل می‌شوند
خبر خونه
عصر ایران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

رییس یکی از بزرگنرین شرکت های فناوری اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۰ همه مردم جهان به اینترنت متصل خواهند شد.

به گزارش ایسنا  اریک اشمیت گفت که شرکتش در کسب و کار و تجارت درستی قرار دارد.

وی تصریح کرد: به ازای هر نفری که در حال حاضر در جهان به اینترنت دسترسی دارند دو نفر به اینترنت دسترسی ندارند و این در حالی است که تا پایان دهه کنونی کل مردم جهان به اینترنت متصل خواهند بود.

به گزارش سایت خبری BGR news، بزرگترین شرکت اینترنتی جهان منتظر روزی است که شمار بیشتری از مردم جهان به اینترنت دسترسی داشته باشند تا از این طریق درآمدهای خود از محل تبلیغات و خدماتش را افزایش دهد.

منابع خبر