دولت را از کشمکش‌های سیاسی بیرون خواهم کشید/ با حرف نمی شود کشور را اداره کرد

دولت را از کشمکش‌های سیاسی بیرون خواهم کشید/ با حرف نمي شود كشور را اداره كرد
فردا
فردا -

سرویس سیاسی «فردا»: قالیباف صبح امروز به دعوت هیئت های مذهبی استان ایلام برای شرکت در همایش بزرگ بررسی ابعاد حماسه سیاسی و اقتصادی سال ۹۲ وارد شهر ایلام شد.

منابع خبر
نامزدی کسانی که توان اداره کشور را ندارند، مناسب نیست خبرگزاری جمهوری اسلامی -