زمان واریز سهمیه بنزین اردیبهشت

فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

تسنیم: سهمیه بنزین اردیبهشت ماه خودروها بدون تغییر در حجم و قیمت نسبت به ماه گذشته ساعت ۲۴ امشب به کارت‌های سوخت واریز می شود.

سهمیه بنزین اردیبهشت ماه انواع خودرو و موتور سیکلت ساعت ۲۴ امشب به کارت‌های سوخت واریز می شود.

خودروهای شخصی همانند گذشته ۶۰ لیتر بنزین نیمه یارانه ای با قیمت لیتری ۴۰۰ تومان می گیرند.

بر این اساس در سهمیه بنزین این ماه وسایل نقلیه و قیمت هیچ گونه تغییری نسبت به ماه قبل ایجاد نشده است

منابع خبر
زمان واریز سهمیه بنزین اردیبهشت فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲