اعلام نتایج انتخابات مصر به تعویق افتاد

اعلام برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر به تعویق افتاد
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۱ تیر ۱۳۹۱

اعلام نتایج دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر به تعویق افتاد و به زمان نامعینی موکول شد. تعویق اعلام برنده انتخابات تنش میان طرفداران اخوان‌المسلمین و احمد شفیق، نخست‌وزیر سابق را بیش از پیش کرده است

منابع خبر