ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند

خبرگزاری فارس - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

دولت ایتالیا روز جمعه سفیر این کشور را از ایتالیا فراخواند تا با وی در مورد کشته شدن یک دانشجوی ایتالیایی در مصر رایزنی کند

منابع خبر
ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند خبرگزاری فارس - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵
ایتالیا سفیر خود را از مصر فراخواند آفتاب - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵