عکس/ لحظاتی قبل از وقوع حادثه منا

عکس:لحظاتی قبل از وقوع حادثه منا

فردا
آفتاب -
منابع خبر
عکس: محل دقیق وقوع حادثه منا فردا -
عکس:لحظاتی قبل از وقوع حادثه منا فردا -
صحبت های شاهد عینی در موقع وقوع حادثه در منا + فیلم باشگاه خبرنگاران -
عکس/ محل دقیق وقوع حادثه منا آفتاب -
عکس/ لحظاتی قبل از وقوع حادثه منا آفتاب -