پایانه‌های تهران آماده استقبال از مسافران نوروزی هستند

خبرگزاری میزان -

مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک سوار‌های شهرداری تهران از آمادگی این سازمان برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد

منابع خبر
پایانه‌های تهران آماده استقبال از مسافران نوروزی هستند خبرگزاری میزان -