پیچیده ترین خودروی آینده/ عکس

پیچیده ترین خودروی آینده/ عکس
فردا
فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

 باشگاه خبرنگاران :مرسدس بنز شرکتی که هر بار یک طرح را ارائه می کند همه را در یک شوک خاصی فرو می برد. خودروهای این شرکت همه آینده بینانه و متفاوت هستند.

"TET" خودرویی است که به تازگی از آن در یک جلسه با حضور اعضای بنز رونمایی شده است.

منابع خبر
پیچیده ترین خودروی آینده/ عکس فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
پیچیده ترین خودروی آینده/ عکس آفتاب - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
پیچیده ترین خودروی آینده +عکس باشگاه خبرنگاران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲