شیوه جدید بدحجابی در تهران

شیوه جدید بدحجابی در تهران
خدمت
خبرگزاری فارس - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

افراد بدحجاب این روزها شیوه جدیدی برای بدحجابی هنگام رانندگی و فرار از دست مجریان قانون پیدا کرده‌اند و با این شیوه کسی مانع حرکت خودرویشان نمی‌شود

منابع خبر
شیوه جدید بدحجابی در تهران جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
شیوه جدید بدحجابی در تهران خدمت - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
شیوه جدید بدحجابی در تهران فردا - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
شیوه جدید بدحجابی در تهران خبرگزاری فارس - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵