ابهامات عجیب و غریب سلاخی یک زندانی در زندان فشافویه!

تابناک -

این زندانی اخیرا به دست دو قاتل هم بندی اش در یک شب مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است. قتلی که می‌شود سلاخی هم خواندش چراکه بر اساس سخنان وکیل، با فرود بیش از ۳۰ ضربه چاقو بر بدن شیرمحمدعلی و در سلول آن دو زندانی رقم خورده است. در سلولی انفرادی که می بایست قفل می‌بوده!

منابع خبر
ابهامات عجیب و غریب سلاخی یک زندانی در زندان فشافویه! تابناک -