انگلیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد

بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم می‌کند؛ آمریکا 'تمهیدات تازه ای' در پیش می گیرد
بی بی سی فارسی
شفاف -

جمهوری اسلامی: وزیر دارائی انگلیس دیروز گفت: بانک مرکزی ایران چون در خدمت عملیات بانکی برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای است، دولت انگلیس آن را تحریم کرده و کلیه مبادلات بانکی را با ایران تعطیل نموده است

منابع خبر
انگلیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد شفاف -
انگلیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد الف -
انگلیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد جهان نیوز -
تحریم بانک مرکزی ایران توسط بریتانیا بی بی سی فارسی -
بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد پیک ایران -
انگلیس هم بانک مرکزی ایران را تحریم کرد کلمه -
بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد آفتاب -
بریتانیا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد صدای آلمان -