تبدیل کنسرت‌ها به مسئله اصلی برای بهره برداری سیاسی است/ حذف نیروی انتظامی از دادن مجوزها کار غلطی بود

خبرگزاری میزان -

حسینی با بیان اینکه بعید است رئیس جمهور اصراری بر برگزاری کنسرت در شهر قم داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه دولت اهتمام ویژه ای به راضی نگه داشتن مراجع دارد این خطر پذیری را انجام نمی‌دهد

منابع خبر
چهار محور اصلی در سیاست های کلی انتخابات - سید سلمان سامانی* خبرگزاری جمهوری اسلامی -