خسرو معتضد: مگر بیکارم به جنیفر لوپز نامه بنویسم؟

فردا -

درباره تختی به نظرم حق با جمشید مشایخی است. او درست گفته تختی خودکشی کرده است. لزومی ندارد او بحثی ایجاد کند. تختی خودکشی کرد. مشکلاتی هم در منزل داشت.

منابع خبر
خسرو معتضد: مگر بیکارم به جنیفر لوپز نامه بنویسم؟ فردا -