رییس قوه قضاییه از کانون اصلاح و تربیت تهران بازدید کرد

خبرگزاری میزان -

آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه از کانون و اصلاح تربیت تهران بازدید کرد

منابع خبر
رییس قوه قضاییه از کانون اصلاح و تربیت تهران بازدید کرد خبرگزاری میزان -