رییس قوه قضاییه از کانون اصلاح و تربیت تهران بازدید کرد

خبرگزاری میزان - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه از کانون و اصلاح تربیت تهران بازدید کرد

منابع خبر