نرخ انواع خرما در میادین

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

طبق نرخنامه سازمان میادین هر کیلو خرما آلویی به قیمت ۱۸ هزار تومان و هر کیلو خرما بیزو به قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد

منابع خبر
نرخ انواع خرما در میادین خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸