عربستان هسته ای می شود

آفتاب - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

واحد مرکزی خبر نوشت:

دولت عربستان در جلسه ای به ریاست عبدالله بن عبدالعزیز، استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را تصویب کرد.

به گزارش  شبکه تلویزیونی الاخباریه سعودی، کابینه عربستان در این جلسه، موافقت خود را برای همکاری با کشورهای همسایه در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای اعلام کرد.

تاسیس شهرک انرژی هسته ای «ملک عبدالله» با همکاری کشورهای همسایه از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود

منابع خبر
عربستان هسته ای می شود عصر ایران - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
عربستان هم هسته ای می شود خدمت - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
عربستان هم هسته ای می شود جهان نیوز - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
عربستان هم هسته ای می شود تابناک - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
عربستان هسته ای می شود فردا - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
عربستان هسته ای می شود آفتاب - ۲۸ خرداد ۱۳۹۲