آشکار شدن شکاف‌های روزافزون اروپا و آمریکا در مهم ترین نشست امنیتی جهان؛ طرح ارتش اروپایی اجرایی می‎شود؟

رای‌گیری برای نوبت بعدی پارلمان اروپا ۲۳ تا ۲۶ مه در کشورهای اتحادیه خواهد بود. وضعیت کلی مبهم و ناروشن است: سردرگمی در خصوص خروج انگلستان همچنان وجود دارد؛ مناسبات با ایالات متحده و تحقیرهای عمدی آن؛ راست افراطی که صدایش را بلند کرده؛ چپ که حاضر به توافق بر سر هیچ پروژه‌ اروپایی نیست. شکاف بین دولت‌ها یا احزاب «پوپولیست» و لیبرال‌ها، که در پاریس، رم و ورشو جلوه نمود، بر نابسامانی‌ها افزوده. امروز، آیا واقعا اروپایی به جز پول واحد آن وجود دارد؟
اخبار روز
خبرگزاری میزان -

شکاف میان آمریکا و اروپا که با روی کار آمدن دولت ترامپ بیشتر شده، در نشست امنیتی مونیخ که هدفش حل و فصل چنین اختلافاتی است، بیش از پیش خود را نمایان ساخت

منابع خبر