عملیات اجرایی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی کهنوج آغاز شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

جیرفت – ایرنا – با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، استاندار کرمان و نمایندگان مردم جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی عملیات اجرایی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی شهرستان کهنوج آغاز شد

منابع خبر
عملیات اجرایی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی کهنوج آغاز شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸