کارنامه استان مرکزی در رونق تولیدصنایع مشکل دار موفقیت آمیز است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

ساوه - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: کارنامه این استان در شاخص های رونق بخشی به تولید در صنایع مشکل دار و کاهش تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای صنعتی در سال گذشته موفق است

منابع خبر