مرفاوی از سرمربیگری صبا استعفا کرد

خبرگزاری فارس - ۱۴ دی ۱۳۹۵

صمد مرفاوی در تمرین امروز صبا با بازیکنان این تیم خداحافظی کرد

منابع خبر
مرفاوی استعفا کرد فردا - ۱۴ دی ۱۳۹۵
مرفاوی از سرمربیگری صبا استعفا کرد خبرگزاری فارس - ۱۴ دی ۱۳۹۵
مرفاوی استعفا کرد تابناک - ۱۴ دی ۱۳۹۵