۱۶ سرباز آمریکایی به دلیل بمباران اشتباهی بیمارستان در افغانستان «تنبیه» شدند

خبرگزاری فارس - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

چندین ماه پس از حمله نیروهای آمریکایی به بیمارستان «پزشکان بدون مرز» در شهر «قندوز» افغانستان و کشته شدن امدادگران و بیماران، ارتش آمریکا امروز از تنبیه ۱۶ سرباز به دلیل بمباران اشتباهی این مرکز درمانی خبر داد

منابع خبر