توسعه فضای سبز محورهای جنوبی شهر تهران تا پایان فروردین ماه سال آینده

توسعه فضاي سبز محورهاي جنوبي شهر تهران تا پايان فروردين سال آينده
خبرگزاری فارس
ایلنا - ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با همکاری شهرداری مناطق ۱۹،۱۵،۱۴، و ۲۰ می کوشد تا توسعه فضای سبز بزرگراه آزادگان را به نحو مطلوب طی زمان مشخص به انجام رساند. ایلنا: مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به اقدامات در دست انجام در قالب طرح استقبال از بهار گفت: توسعه فضای سبز محور حق شناس تا درب شمالی بهشت زهرا(س) و حاشیه بزرگراه های آزادگان و بسیج در قالب طرح استقبال از بهار به انجام می رسد. به گزارش خبرگزاری ایلنا،علی محمد مختاری در مورد طرح استقبال از بهار و اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران در این مورد، اظهار کرد: همه ساله طرح استقبال از بهار در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته و اقدامات مطلوبی نیز در قالب این طرح به انجام می رسد و امسال نیز شاهد اجرای برنامه های متنوع، خصوصا در محورهای جنوبی شهر تهران در قالب طرح استقبال از بهار هستیم. وی با تاکید به اینکه تاکنون در قالب طرح استقبال از بهار، پروژه های زیربنایی بسیار خوبی در سطح شهر اجرایی شده، عنوان کرد: در سال جاری با توجه به طرح استقبال از بهار، تا پایان فروردین ماه توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران، حاشیه محور حق شناس تا درب شمالی بهشت زهرا(س) درختکاری شده و اقدامات لازم برای توسعه فضای سبز این محدوده به انجام می رسد. مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران اضافه کرد: همچنین پروژه قلعه مرغی و تبدیل آن به یک باغ شهر بزرگ در شهر تهران از برنامه های در نظر گرفته شده در طرح استقبال از بهار بوده که در این مورد نیز حوزه خدمات شهری شهرداری تهران می کوشد بر اساس یک برنامه مدون و زمان بندی شده، مکان های تفریحی و پیست دوچرخه سواری آن را هر چه سریعتر احداث کند و سازمان پارک ها وفضای سبز شهر تهران نیز نسبت به توسعه فضای سبز و خدمات مورد نیاز در این زمینه اقدامات لازم را به انجام می رساند.

"سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با همکاری شهرداری مناطق ۱۹،۱۵،۱۴، و ۲۰ می کوشد تا توسعه فضای سبز بزرگراه آزادگان را به نحو مطلوب طی زمان مشخص به انجام رساند"مختاری با تاکید بر اینکه ۵۸ هکتار از پادگان قلعه مرغی به باغ شهر تبدیل می شود، یکی دیگر از پروژه های اجرایی در قالب طرح استقبال از بهار را توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه آزادگان و بزرگراه بسیج عنوان کرد. وی افزود: سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با همکاری شهرداری مناطق ۱۹،۱۵،۱۴، و ۲۰ می کوشد تا توسعه فضای سبز بزرگراه آزادگان را به نحو مطلوب طی زمان مشخص به انجام رساند. پایان پیام

منابع خبر