مجازات‌های جایگزین برای حبس کمتر از ٣ ماه

تابناک - ۲۱ تیر ۱۳۹۵

مجازات‌های جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد، سال‌های کوتاهی است که در نظام قضائی ایران باب شده است

منابع خبر