افزون بر یک کیلوگرم هروئین از شکم جسد یک افغانستانی در شیراز کشف شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ آذر ۱۳۹۳

شیراز - ایرنا - مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس از کشف ۶۱ بسته هروئین در سیستم گوارشی جسد یک تبعه غیر مجاز افغانستان در شیراز خبر داد.

منابع خبر
کشف ۱۳۱۴ گرم هروئین در شکم یک جسد عصر ایران - ۱۴ آذر ۱۳۹۳