آیت الله صانعی: طرح مسائل خرافی اصل اسلام را نشانه گرفته است و هدفش منحرف کردن افکار عمومی از ناهنجاری های اجتماعی است، دفتر آیت الله صانعی

بانويي كه به آيت الله العظمي مرعشي نجفي اجازه نقل روايت داد
خبرگزاری فارس
گویا -

این مرجع عالیقدر با اظهار تأسف از اینکه برخی افراد مطالبی را با توجیه های نامناسب به نام اسلام بیان می کنند که قابل دفاع نیست فرمودند: «چرا حرفی می زنند که بعد از اعمال فشار خارجی ها مجبور شوند آن را نقض کنند، چرا مطلبی به گونه ای نسنجیده بیان می شود که سبب شود دشمنان، اسلام، قرآن و احکام نورانی اسلام را زیر سئوال ببرند.» ایشان با ابراز نگرانی از اینکه برخی افراد نظرات خود را عین دین قلمداد کرده و به نام اسلام آن را منتشر می کنند، فرمودند: «اگر پذیرفته ایم که اسلام حکومت دارد برای رسیدن مردم به حقوقشان و جلوگیری از ظلم و ستم و رسیدن مردم به امنیت همه جانبه باید خود را ملزم به تبعیت قوانین منطبق با موازین اسلام بدانیم و از عوام فریبی، دروغ، حیله، ظلم، اذیّت، خشونت و تحقیر انسان ها و ترور شخصیت آنها فاصله بگیریم.» آیت الله صانعی خاطر نشان ساختند: «اسلام دین علم و عقل است نه دین خرافات و موهومات و باید توجه داشت که طرح مسائل خرافی و موهومات که روز به روز بیشتر می شود اصل اسلام نشانه گرفته است و هدفش منحرف کردن افکار عمومی از نابسامانیها و ناهنجاریها اجتماعی است. » ایشان در پایان با مخاطب قراردادن اعضای تحریریه روزنامه فرهنگ آشتی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت ایشان و سایر اهالی رسانه در ترویج فرهنگ غنی اسلام فرمودند: «خداوند را شاکر و سپاسگذارم که امثال شما ها که دلشان به حال اسلام و ملت اسلام و بشریت می تپد در جامعه حضور دارند اگرچه متأسفم از اینکه برخی موانع و محدودیت ها نیز بر سر راه شما برای گسترش فعالیت های اطلاع رسانی تان چه در داخل و چه در خارج وجود دارد.»

منابع خبر
بانویی که به آیت الله العظمی مرعشی نجفی اجازه نقل روایت داد خبرگزاری فارس -